user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'fiz_asiklar.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hayat_users u INNER JOIN hayat_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1632627733 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/fizan/domains/fizan.net/public_html/asiklar/modules/user/user.module on line 811.

Öksüz Dede

Osmanlı-İran harplerine ait iki manzumesi sayesinde 3. Murat devrinde yaşayan yeniçeri şairlerinden olduğunu kesinlikle öğrendiğimiz Öksüz Dede, çeşitli bakımlardan Kul Mehmet’le mukayese edilemeyecek kadar mühim bir şahsiyettir. Eserleri kendi devrindeki saz şairlerine ait bariz vasıfları göstermektedir.

Manzumelerindeki mert, sade, biraz haşin fakat canlı eda, o devir ordu ve donanma şairlerinde genel tavırdır. Manzumelerinden birisinin 8 heceli kıtalarla ve Rumeli şairlerine mahsus bel, brel gibi hitaplarla yazılması dikkat çekicidir. Öksüz Dede diğer iki manzumesini Serdar Ferhat Paşa’nın İran seferlerinde büyük başarılar kazanarak İran şehzadesi Haydar Mirza’yı mahiyetiyle beraber rehine olarak İstanbul’a getirmesi münasebetiyle yazmıştır. Manzumelerinden birinde kıtaların sonunda aynı mısranın tekrar etmesi bunun daha ziyade bir türkü olduğunu ve belki de o sıralarda bestelenerek halk arasında, yeniçeri otağlarında, kalelerinde terennüm edildiğini düşündürmektedir.

Öksüz Dede’nin şiirlerinde öksüz, öksüz aşık gibi mahlaslar da kullandığını ve bir manzumesine göre adının Ali olduğunu, bununla beraber Öksüz Ali mahlasının da bizim şairimize ait olduğunu tahmin edebiliriz. Rumeli’den belki de Tuna boylarından yetişmiş bir ordu şairi sayabileceğimiz Öksüz Dede bu asrın 2.yarısındaki saz şairlerimizin en kuvvetlisi ve orijinali olarak gösterilebilir. Eserlerinde halk edebiyatının gerçek ve temiz unsurları son derece barizdir.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Sitemiz sizce nasıl?: