Aşık Paşa

(ö. 720/1320 [?])

Mutasavvıf Türk şairi.

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış halk şairi, ozan. Asıl adı Haydar'dır. Yaşamının büyük bölümü
Sivas
’ın
Yıldızeli
ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz köyünde geçti. Ölümünün,
1547

1547 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

Tümü: http://www.turkcebilgi.com/1547
-
1551
ya da
1587
-
1590
arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor.

Kul Nesimi

17. yüzyılda yaşamış nefesleriyle ünlü tekke şairi Kul Nesimî'nin asıl adı Ali'dir.
"Mahlasım Nesimi, ismim Ali'dir
Bu çarh dönmektedir, sanmam halidir
Şükür kalbim iman ile doludur
Cürm'i isyanımız bileden beri"
Alevi-Bektaşi inançlarını dile getirdiği şiirleriyle tanınır. Mahlasını 14.yüzyılda
yaşamış Hurufi şair Seyyid Nesîmî'ye olan sevgisi dolayısıyla aldığı ileri
sürülmektedir. Saz elde, keçe külah başında, dere tepe, köy kasaba dolaşmış
bir derviştir. Nerede yaşadığı konusunda yeterli ve kesin bilgiler yoktur.

Kayıkçı Kul Mustafa

Kayıkçı Kul Mustafa,17'nci yüzyılın başlarında ün kazanmış bir halk ozanıdır.

Gençliğinde Murat Reis'in buyruğu altında deniz eri olarak Cezayir'de bulunduğu, bundan ötürü Kayıkçı lâkabını aldığı sanılıyor. Dördüncü Murad'ın Bağdat savaşına katıldı. Hayatının son günlerini İstanbul'da geçirdi.

Yeniçeri âşıklarından. Sade bir halk diliyle destanlar, koşmalar, türküler yazdı. Şiirlerinde çağının önemli tarihsel olaylarını yansıttı.

Karacaoğlan

Karacaoğlan, 1606' doğduğu, 1679'da ya da 1689'da öldüğü sanılmaktadır. Karacaoğlan, halk şiirimizin en ünlü, en kuvvetli saz şairlerinden biridir. Karacaoğlan Adana'nın Bahçe ilçesinin Farsak köyünde doğduğu; Toroslarla Gavurdağı bölgelerindeki Türkmenler arasında yetiştiği rivayet edilir. Ankara, Kayseri, Konya, Karaman, Adana, Diyarbakır, Mardin, Halep şehirlerini görmüş; Mısır, Suriye, Trablus, Rumeli bölgelerini gezmiş; uzun yılları gurbet ellerde geçmiştir.

Aşık Ömer

17. yüzyıl saz şairlerindendir. Eline sazını alıp çok genç yaşlarda sefere çıkan Âşık Ömer, İran, Suriye, Irak, Arabistan ve Türkiye’de köy köy dolaştıktan sonra, uzun yıllar Türkiye’de kalmıştır. Gezdiği yerlerin dil ve edebiyatlarına hâkimdir. Şairin gazel, destan, koşma, semai vb. eserlerinde işlenen ana tema; sevgi, sadakat, iyilik, namus, insanlık, adalet ve merhamettir. Âşık Ömer yetmiş yaşını geçtikten sonra, gezdiği yerlerden doğum yeri olan Gözleve’ye dönmüş ve ömrünün sonuna kadar orada yaşamış, 1707 senesinde seksen altı yaşında ölmüştür.

Sayat Nova

Ermeni ozan Sayat Nova nın şarkı ve şiirlerini içeren eserin haziran raflarda olacağı belirtiliyor. Daha önce de kasım 2012 de Ertuğrul Günay ın meclis kürsüsünden basılacağını söylediği Sayat Nova kitabı için şimdi gözler verilen yeni tarihte. Daha önce de açıklanmıştı Kasım 2012 de Kültür Bakanlığı ozan Sayat Nova nın doğumunun 300 doğum yıl dönümünde bir anı kitabı çalışması yapılacağını duyurmuştu. Bir çalışma da Kürtçe eser üzerine Bu arada Kültür Bakanlığı nın Kürtçe bir eser üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

Aşık Dertli

18. yüzyıl halk şairlerindendir. Gerede yakınındaki Çağa (Reşadiye) nahiyesinin Şahneler köyünde doğmuştur. Asıl adı İbrahim ve mahlası Lütfi’dir. Geçimini âşık kahvelerinde saz çalıp şiir söyleyerek sağlamıştır. İstanbul, Konya ve Mısır’da bulunmuştur. Ankara’da vefat etmiştir. Döneminin en ünlü âşıklarından olan Dertli, birçok çırak yetiştiren son ustalardan biridir.

Anket

Sitemiz sizce nasıl?:
İçeriği paylaş