Ruhsati

1836-1912. Kangal’ın Deliktaş köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Yaşamına ilişkin değişik tarihler sözkonusudur.

Halk şiirini ve gelenekleri küçük yaşlarda öğrenmeye başladı. Bazı kaynaklara göre temel anlamda bağlama derslerini Deli Derviş Feryadi’den aldı.

Bazı kaynaklara göre Bektaşi bazılarına göre ise Nakşibendi tarikatından olan Ruhsati, Anadolu’nun birçok yerini dolaştı. Ruhsati mahlasından başka, bazı dönemler İcadi ve Cehdi mahlasıyla da şiirler yazdı.

300 kadar şiiri saptanan Ruhsati’nin ayrıca 473 beyitlik aruzla yazılmış »Uğru ile Kadı« adlı bir hikayesi bulunmaktadır.

Aşık Ruhsati’nin şiirlerinin büyük bir bölümü Eflatun Cem Güney tarafından »Aşık Ruhsati, Hayatı ve Şiirleri« (1963) adıyla kitaplaştırıldı. Sonraki yıllarda ise Doğan Kaya »Aşık Ruhsati« (1999) adıyla daha ayrıntılı bir araştırma yayımladı.