Aşık Yoksul Derviş

1943 yılında Afyonkarahisar’ın Emirdağ Karacalar Köyünde dünyaya geldi.Anne Hatice baba seydi 3 kız 2 oğlan en küçük 12-13 yaşına kadar ilk okul okudu.Babama yardımcı oldu. Çift sürüp davar güttü.12 yaşında şiir yazmaya başladı.14-15 yaşında Emirdağında Kuran ezberledi Namık hocada okudu.15-16 yaşlarında büyük zorluklarla karşılaşarak önce kartal cevizli dokuma fabrikasında sonra taşlı tarla ramide büyük dokuma fabrikasında çalıştı.

Bu arada 4 yıl eyüp sultanda kuran kursu şu anda imamhatip lisesi olan büyük okulda 1958-1959 yılı okudu.1-1960 yılında hafızlık diplomasını aldı.Hoca mükafat olarak kumaş elbise ve 130 lira para verdi ve dönüşünüzde arabiyat okuyacaksınız dedi. 1 ay izin alarak köye geldi.Ne çare ki ; babası 15 gün evvel vefat etmiş.Ne İstanbul ne okuma Ne fabrika hepside kaldı.Köye gelir gelmez yine rençberlik yapmaya başladı başlamasına ama onun için yapması gereken çok mühim iki şey vardı. İlki babasın mensup olduğu çok büyük mutasavvif bir mürşidi kamil vardı, bacı sultan. Ona derviş olup babasın yolunu devam etmek. İkincisi amcalarının kızlarından biri fadimeye havas olarak günler geçtikçe bu sevgi birbirini kovaladı nihayet bir sene geçmeden annesine yalvarıp gönlünü etti. Ben başkasıyla evlenmem illa bu kızı alalım dedi. Anneside bitirdi ve bir yıl nişanlığın ardından 1962 de evlendi 1 yıl öncede mürşidi kamile intisap etti(yani Bacı sultan’ın Dervişi oldu) ve yazdığı şiirler tasavvuf olarak daha da gelişti.İstanbuldan aldığı diploma ile Kubatlar Camiine imam olarak göreve başladı. Fahri 1964 bir oğlan Hüsref oldu.Şubat ayında asker oldu. Önce Denizli 4 ay sonra Maraş 14. Piyade Alayına geldi.1966 Şubat ayında terhis oldu.ve yine reçberlik fahri imamlık devam etti. Bu arada şiir yazıyor ama askere gitmeden saz aldı fakat çalamadı.Dönüşünde sazı aradı ama saz yok. Çünkü sazı kayınbiraderi yani Türk halk müziği sanatçısı Kubat’ın babası almış ve sağlam çalıp o da halk ozanı olmaya başlamış, sevindi ve gitti Konya’dan bir saz aldı.1966-1967 dergahın kültürel faaliyetlerinde çalışmaya başladı. O senelere kadar dergahta 100-150 senelik on bin yıldan beri bilinen semahımız kudümle yapılırdı.66-67-68 li yıllarda semah ritmini tamamen sazla çalıp söylemeye başladı.1968 yılında Türbede, 1980’de Türbe camiinde diyanet işleri başkanlığı, Emirdağ müftülüğünce yazılı sözlü imtihan sonucu Türbe Camiinde imam hatiplik yapma belgesi verildi ve halen orda görevde. Bu çalışmalar yanında 66 dan bu yana geleneksel 6 Mayıs Hıdır-Ellez Kutlaması, şiirler,deyişler,1966 21 Mart nevruz kutlamaları, semah, şiirler deyişler,nefesler semahlar –yine yüz yıllardır aşure mersiyeler düvazlar-semahlar 1965 den bu yana bacı sultan anma günleri 30-07 1965 den 2007 ye kadar etkinliklerin bazıları-1980 den bu yana Türkiye Aşıklar bayramı bazı iller ve ilçelerde 80 küsür vilayet şairler Şölenine katıldı. Ayrıca uluslar arası Antalya Elmalı tekke Köyü Seyit Gazi ve Sücaaddin Veli anma Günü, Abdal Musa Şenlikleri -1986'dan bu yana Uluslar arası Türk Dünyası Yunus Emre Kültür Sanat Haftası Uluslar arası Kırşehir Hacı Bektaşi Veli 16-17-18 Ağustos Uluslararası Hacı Bektaşi Veli Sempozyum Seminer Panel –Açık oturum Ulusal Uluslar arası Anadolu İnanç Önderleri 1999-2000-2001-2002-2003 İstanbul Yeni Bosna Halk Ozanlığı –Aşıklık Geleneği-Dergâhlar –Semahlar-Tasavvuf konulu sempozyumlar-seminer –panel-konferanslar yer aldı ve tebliğler sundu. Yurtdışında 1992 18-20 Nisan dergah açılış semahlar deyişler -2003 Hollanda Halk Konseyi -2004 Belçika / Brüksel konser-2005 Belçika-Hollanda Harlem – Anvers –Bruksel Belediyeleri Konseri-2004 21 Mart Azerbaycan –Türkmenistan-Brüksel devlet bakanları, ADD nevruz kutlamaları -6 mayıs Hıdır-Ellez Kutlamaları Brüksel-9 Mart 2004 Dünya Kadınlar Günü büyük elçi kültür ateşe Brüksel-2004 9 mayıs Anneler Günü millet vekilleri belediye başkanları Mahsuni Şerif anma gecesi Brüksel 2004-2005 Avrupa’ya göç destanı -1)Belçika 2)Hollanda 3)Anvers 4)Gent programı , Flamanca, Hollanda ve Fransızca çeviri -2005-6 Brüksel halk Konseri 2005 Brüksel bakanları, devlet, çevre, adalet komser -2004- Anvers Tvt televizyon programı-devrim kaya ile 1991 Yunus Emre Sevgi Yılı 6-10 Mayıs sempozyum seminer ve panel -1965-2007 ye kadar Emirdağ Karacalar Köyü Kadiri Dergahı korucusu.Hak Halili Bacı sultan kültürel çalışmalarında semahlar, deyişler ve nefeslerler 41 yıl devam eder. Afyonkarahisar Şuhut Hamza Baba Şenlikleri semahlar Adana 1990 Karacaoğlan festivali. Ayrıca çeşitli vilayetlerde uluslar arası semazen Semah zakirliği. Karacaoğlan festivali ayrıca çeşitli vilayetlerde uluslar arası semah zakirliği yaptı. Mevlevikte sema ve semazenler geçer. Alevi bektaşlıkta semah zakirliği geçer. Hak Halili Bacı Sultan Dergahında ise semah ve seman canları olarak geçer. Hala Karacalar köyünde çalışmalarına devam ediyor. Evli ve 5 çocuk babası 9 torunu var. Çevremizde 3 halk ozanı yüzlerce şair yetişti. Yazdığı şiirler hece vezni ile 5 heceli 6 heceli 7 heceli 8 heceli ve 11 hecelidir. 50 ye yakın şiir de aruz vezni ile yazıldı. Şiire başlayışı 11-12 yaşında. Saza başlayışı 1966 yıllarında sazda etkilendiği Aşık Mahsuni Şerif ve Deryami Babadır. İlk defa Emirdağı’nda alay komutanı Yılmaz Erkekoğlu, Cemal Gülşen Tarafından 10 Kasım 1980 yıllarında 3 saat alayda konser verdi. Aşık Mahsuni, Ali Sağlam ile 1983 lü yıllarda yine Emirdağ’ında bir konser verdi. Bunların hep manevi duygusu be ilham kaynağı 1966’lı yıllarda Bacı Sultan Zehra Bacı ve Şıh Kızı Namıyla tanınan büyük mutasavfuf ehli beyt aşığı Aslı Seyit Neslidir. Bu dergaha bağlılığımızda ilham kaynağımız oldu. Bu arada babamın kütüphanesinden eski yazı Yunus emre divanının bulunması ve o divanı okuyarak şiirlerimi geliştirdi. Şimdi ise güzelleme, türkü, ilahi, nefes deyiş övgü duvaz tasaffuf mersiye methiye ağıt destan, Atatürk, cumhuriyet, irticali, atışma gibi halk ozanlığı geleneğinde yer aldı.