user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'fiz_asiklar.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hayat_users u INNER JOIN hayat_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1652724882 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/fizan/domains/fizan.net/public_html/asiklar/modules/user/user.module on line 811.

Dadaloğlu

Dadaloğlu’nun doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla beraber eldeki kaynaklarda 1785-1868 olarak belirlenmiştir. Yani Dadaloğlu’nun 18. yüzyılın son çeyreğinde doğup 19. yüzyılın ortalarında öldüğü bilinmektedir. Güney illerinde dolaşan Türkmen topluluklarının Avşar boyundandır.

Aşık Seyrani

Kayseri’nin Develi ilçesi Everek Köyü’nde 1800’de dünyaya geldi. Bir imamın oğlu. Önce babasından ders aldı. İki yıl kadar medreseye devam etti. Develi o dönemde âşıkların uğrak yeriydi.

Ruhsati

1836-1912. Kangal’ın Deliktaş köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Yaşamına ilişkin değişik tarihler sözkonusudur.

Halk şiirini ve gelenekleri küçük yaşlarda öğrenmeye başladı. Bazı kaynaklara göre temel anlamda bağlama derslerini Deli Derviş Feryadi’den aldı.

Bazı kaynaklara göre Bektaşi bazılarına göre ise Nakşibendi tarikatından olan Ruhsati, Anadolu’nun birçok yerini dolaştı. Ruhsati mahlasından başka, bazı dönemler İcadi ve Cehdi mahlasıyla da şiirler yazdı.

300 kadar şiiri saptanan Ruhsati’nin ayrıca 473 beyitlik aruzla yazılmış »Uğru ile Kadı« adlı bir hikayesi bulunmaktadır.

Aşık Sümmani Baba

(1862-1915)

Sümmânî 1862 yılında Erzurum ili, Narman ilçesi Samikale köyünde doğmuştur. Sümmânî’nin doğum tarihi ile ilgili çeşitli ihtilaflar vardır. Bu ihtilafın ana kaynağı ise aşağıda ilk dörtlüğünü verdiğimiz koşmasının birinci mısrasındaki tarihin ilk kaynaktan başlayarak yanlış yazılmasından dolayıdır.

Tarih seksen dokuz on bir yaşımda
Cem oldu başıma iş birer birer
On sekiz yıl sürdü yârin peşinde
Akıttım gözümden yaş birer birer

Aşık Şenlik

Tarihi bilgilerden anlaşıldığına göre Terekemeler ve Karapapaklar, Türkmen Çay antlaşması ile Borçalı ve Gazak bölgelerinden göç ederek, Kars bölgesine gelirler…Guruplar halinde Kars’ın bir çok bölgelerine yerleştiklerin! biliyoruz

Aşık Elesker

( Azerice: Aşıq Alesger ) 19. yüzyıl Terekeme ve Azeri saz üstatlarının en önemli temsilcisi, Azerbaycan aşık edebiyatının klasiklerinden biridir

1821–1926. Basarkeçer'in (Ermenistan) Ağkilse köyünde doğdu.

Şeref Taşlıova

10 Nisan 1938’de Kars’a bağlı Çıldır ilçesinin Gülyüzü köyünde dünyaya geldi. Hacı Bey ve Nergis Hanım’ın üçüncü çocuğudur. 1949 yılında, ilkokul öğrencisi iken 23 Nisan Çocuk Bayramında, Çıldır’da türkü söylemeğe başladı.

1954 yılında, Çıldırlı Âşık Şenlik’in oğlu Âşık Kasım’dan âşıklık geleneği üzerinde ilk bilgileri aldı. 1958–1960 yılları arasında İstanbul’da askerliğini yaptı.

1964 yılında Kars Radyosu’na girerek “Âşıklarla” isimli programlar yapmaya başladı ve bu tür radyo programı çalışmaları aralıksız on yıl devam etti.

Murat Çobanoğlu

Murat Çobanoğlu 1940 ta Kars ın İstasyon mahallesinde doğdu. Babası Aşık Şenlik in çıraklarından Aşık Arpaçay ın Kıraç köyünden olup 1920 de Kars a yerleşmiştir. İlkokul öğrenimi gören Murat Çobanoğlu çocukluğunda babasının saz çalışını dinledi ama ona özenmedi. O zamandan bu yana saz çalmaya şiir ve türküler söylemeye Murat Çobanoğlu Artvin Konya Erzurum ve Mut ta yapılan yarışmalarda dereceler aldı. Çobanoğlu na ilişkin Ali Kafkasyalı nın hazırladığı Aşık Murat Çobanoğlu adlı bir kitap bulunmaktadır. İlkokul mezunu olan âşık evli ve dört çocuk babasıdır.

Neşet Ertaş

Neşet Ertaş 1938 senesinde Kırşehir Çiçekdağı’nda doğmuştur. Babası saz üstadı/ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Hanımdır. Ertaş, ilkokul yıllarında ilk olarak keman, daha sonra bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş ile birlikte yörenin yerel eğlencelerinde, düğünlerde saz çalıp, eşliğinde türküler söylemeye başladı.

Aşık Mahzuni Şerif

Kahramanmaraş'ın Tarlacık (eski ismi Berçenek) Köyü'nde dünyaya geldi. 1955 yılında daha sonra Ankara'ya nakledilen Mersin Astsubay Okulu'na kaydoldu. 1960'ta eşi Suna'yı kaçırdı ve 6 ay köyünde kaldı. Bu sırada okulu Balıkesir'e nakledildi. Okul komutanının çabası ile yeniden okula dönen Aşık Mahzuni, 6 ay devamsızlık yaptığına ilişkin bir ihbar üzerine okuldan atılınca yeniden köyüne döndü. 1964 yılında ilk plağı ile müzik piyasasına girdi.

Anket

Sitemiz sizce nasıl?:
İçeriği paylaş